top of page

DİJİTALLEŞME

Updated: Sep 14, 2021

Uygulamaların ilk günden küresel pazarlar düşünerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Want to read more?

Subscribe to esansindustries.com to keep reading this exclusive post.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

En Sık Kullanılan Güvenlik Açıkları

Sürekli büyüyen internet ortamında her gün yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Bu tehditlerin pek çok farklı türü bulunmakta ve belki de en önemlileri olan güvenlik açıkları her geçen gün artmaktadır.

ESAS SORUN: BİLİM AÇIĞI

İnsanlık tarihinde neredeyse 100 yılda bir gerçekleşen büyük bir kırılma ile karşı karşıyayız. Bu kırılmayı farklı boyutlarıyla, sosyal, jeopolitik veya ekonomik olarak görüyor ya da hissediyor olsa

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page