top of page

Sürtünmesiz Ekonominin Gelişimi

Updated: Sep 14, 2021

Sürtünmesiz ekonominin gelişimini görüyoruz. Alıcı ve satıcı arasında sürtünme yaratan şeyler birer birer ortadan kalkıyor. Hayal edelim… Otonom arabaya gel diyorum geliyor, parayı otomatik çekiyor, trafik azalmış, akıllı şehirlere geçiliyor, yüzümün tanınarak alışveriş yapabildiğim, ya da sadece benim bir yerde mevcut olmam ile hizmet almamı sağlayacak sistemler gelişiyor, herkesin birbirini puanladığı, bundan dolayı birbirine kibar davrandığı bir gelecek – çok da uzak değil. Birçok alanda daha az kavga, daha az gürültü, daha az pazarlık yani daha az sürtünme olan bir hayat. Diğer taraftan böyle bir ekonomide şirketler için cihaz satmaktansa hizmet vermek daha çok tercih ediliyor olacak. Akıllı şehirler ile vatandaş maaşı kavramı da ortaya çıkabilir. Topluma verdiğim hizmet karşılığı kredi almak (mesela yerden çöp topladığımızda, ya da bir yaşlıya yardım ettiğimizde kredimiz artsaydı ve bununla ulaşımdan faydalanabilseydik) mümkün olabilir. Şehre verip şehirden faydalandığınız durumlar gelişebilir. Tabi tüm bu sistemlerin iyi tasarlanıp iyi yönetilmesi gerekecek çünkü bunun başka ve tartışmalı bir versiyonu da Çin’in sosyal kredi sistemi… Teknolojik gelişimin çalışma hayatına da ciddi etkileri görülmeye başlandı. Yazılım ile başlayan bir trend yani serbest ya da “freelance” çalışma diğer alanlara da yayılıyor. Çok da uzak olmaya bir gelecekte çalışanlar sizin çalışanınız olmayacak. Yani dönemsel olarak birini kiralayacağız ve bize ayrılan zamanın dışında ne yaptığıyla ilgilenmeyeceğiz. Diğer yandan eğitim sistemi de değişecek. Bugün üniversiteler beceriden çok etiket sağlıyor. İş dünyası olarak da insanları işe yetkinlikleri sebebiyle değil etiket nedeniyle alıyoruz. Freelance ekonomisi ile işe alma kavramı ortadan kalkıp bir sorunu çözen kişiye iş verilecek. Daha demokratik ve katılımcı ekonomi...

Want to read more?

Subscribe to esansindustries.com to keep reading this exclusive post.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

En Sık Kullanılan Güvenlik Açıkları

Sürekli büyüyen internet ortamında her gün yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Bu tehditlerin pek çok farklı türü bulunmakta ve belki de en önemlileri olan güvenlik açıkları her geçen gün artmaktadır.

ESAS SORUN: BİLİM AÇIĞI

İnsanlık tarihinde neredeyse 100 yılda bir gerçekleşen büyük bir kırılma ile karşı karşıyayız. Bu kırılmayı farklı boyutlarıyla, sosyal, jeopolitik veya ekonomik olarak görüyor ya da hissediyor olsa

DİJİTALLEŞME

Uygulamaların ilk günden küresel pazarlar düşünerek geliştirilmesi gerekmektedir.

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page