top of page

Veri Odaklı Teknolojiler, Biyoteknoloji, İleri Malzemeler, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti

Updated: Sep 14, 2021

Sürdürülebilirlik olmadığında yaşam bitiyor ve ister istemez her şey en sonunda yaşam ile ilişkili.

Want to read more?

Subscribe to esansindustries.com to keep reading this exclusive post.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

En Sık Kullanılan Güvenlik Açıkları

Sürekli büyüyen internet ortamında her gün yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Bu tehditlerin pek çok farklı türü bulunmakta ve belki de en önemlileri olan güvenlik açıkları her geçen gün artmaktadır.

ESAS SORUN: BİLİM AÇIĞI

İnsanlık tarihinde neredeyse 100 yılda bir gerçekleşen büyük bir kırılma ile karşı karşıyayız. Bu kırılmayı farklı boyutlarıyla, sosyal, jeopolitik veya ekonomik olarak görüyor ya da hissediyor olsa

DİJİTALLEŞME

Uygulamaların ilk günden küresel pazarlar düşünerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page