top of page

Yapay Zeka (Makine Öğrenmesi), Bulut Bilişim, Blockchain

Updated: Sep 14, 2021

Makine öğrenmesi (özellikle de örüntü tanıma) ve bulut bilişim birlikte her firmaya karmaşık problemleri çözme şansı sunuyor. Bu teknolojileri kullanan firmaların pazar payları ve yenilikçi fırsatlarının artırılmasını bekliyoruz. Bu teknolojiler de bulundukları yerde kalmayacaklar tabii ki… Teknolojilerin yerinde kullanımı hayatımıza çok şey katıyor. Örneğin seyahat etmek yakın bir zamana kadar bu kadar kolay değildi. Artık, herhangi bir aracıya gerek olmadan her tür seyahati planlamak ve gerçekleştirmek çok kolaylaştı. Bu sayede genel ekonomi de gelişti. Bir diğer örnek de eğitim. Bugün bile eğer istiyorsanız okula gitmeden internet marifetiyle iyi bir eğitim alabilirsiniz. Eğitim örneğinden de görülebileceği üzere bilgiye erişim maliyetleri azaldıkça belli bir demokratikleşme de oluyor. İnsan hayatına dokunan ve verimsizlikleri hedef alan uygulamaların başarılı olacağına inanıyorum. Örneğin bilişimin sağlık sektörüne izdüşümlerini ele alırsak, ilaç keşfinde pazara giriş süresinin daraltılması, maliyetlerin azaltılması yönünde çalışmaların önemi artacak. Bu arada her türlü gelişim de bizler için faydalı oldu diyemeyiz. Mesela sosyal medya çok dikkatli ele alınmalı. Geldiği nokta itibarıyla yaşam kalitemize fazla bir şey katmadığını düşünüyorum. Hatta yanlış kullanımdan dolayı kalite azaldı demek yanlış olmaz.

Want to read more?

Subscribe to esansindustries.com to keep reading this exclusive post.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

En Sık Kullanılan Güvenlik Açıkları

Sürekli büyüyen internet ortamında her gün yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Bu tehditlerin pek çok farklı türü bulunmakta ve belki de en önemlileri olan güvenlik açıkları her geçen gün artmaktadır.

ESAS SORUN: BİLİM AÇIĞI

İnsanlık tarihinde neredeyse 100 yılda bir gerçekleşen büyük bir kırılma ile karşı karşıyayız. Bu kırılmayı farklı boyutlarıyla, sosyal, jeopolitik veya ekonomik olarak görüyor ya da hissediyor olsa

DİJİTALLEŞME

Uygulamaların ilk günden küresel pazarlar düşünerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page