top of page

Bulut Bilişim ve Veri Odaklı Teknolojiler

Updated: Sep 14, 2021

Birkaç şeyin bir araya geldiğine şahit olacağız. Mesela IT ile sağlık. IT’nin getirdiği yetenekler, kişiye özel tedavi ve ilaç seçeneklerini mümkün kılarak önemli farklar yaratacak. Ülkemiz için sağlığın bir başka boyutu da sağlık turizmi. 2018 yılında Türkiye 450bin’den fazla yabancı hastaya hizmet vermiş. Bir araştırmaya göre bir yabancı sağlık için geldiğinde kişi başına 12bin $ gibi bir harcama yapıyor. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmeti de düşünürsek çok ciddi yatırım gerektiren bir alandan bahsediyoruz. Hizmet alan bir kişi olarak doktora gittiğinizde doktor bütün verilere bakmıyor olabilir. Çünkü doktor “en çok gördüğü vakalar” üzerinden kendine belli bir teşhis algoritması geliştirmiş oluyor ve bunu uyguluyor. Sağlık endüstrisine hizmet veren teknik altyapılar yanında hizmet yazılımların, örneğin doktorlara destek veren teşhis yazılımlarının da arttığını görüyoruz. Yurt dışında gördüğümüz bir örnekte doktorun röntgeni doğru okuma oranı %83, makine öğrenmesi yazılımının ise %97. Sonuçta artık röntgen çıkmayacak, cihazdan direkt rapor çıkacak. Bu örnekte algoritmayı eğitebilmek için 170 bin kişinin verisini hükümetten izin alarak toplayabilmişler – bu da işin başka bir boyutu. Güçlü bir örnek olarak sağlık sektörünü örnek vermekle birlikte tüm sektörlerde birkaç şeyin bir araya geldiğini göreceğiz. Finans yapay zeka ile bir araya gelerek kişiye özel şartların algılanması ve ihtiyaç duyulduğunda kişiye özel finansal destek sağlamayı mümkün kılacak. Elektronik ticaret platformları aracıları ortadan kaldırıyor. En doğru satıcıyı ve müşteriyi bulmak için yapay zeka ve veri odaklı teknolojiler devreye girerek kişiselleşmiş ihtiyaçlara göre çözüm geliştirebilecek. Gelecekte temelde aracıların ortadan kalktığını ve kişiye özel ihtiyaçlara yönelik çözümlerin geliştirildiğini göreceğiz.

Want to read more?

Subscribe to esansindustries.com to keep reading this exclusive post.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

En Sık Kullanılan Güvenlik Açıkları

Sürekli büyüyen internet ortamında her gün yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Bu tehditlerin pek çok farklı türü bulunmakta ve belki de en önemlileri olan güvenlik açıkları her geçen gün artmaktadır.

ESAS SORUN: BİLİM AÇIĞI

İnsanlık tarihinde neredeyse 100 yılda bir gerçekleşen büyük bir kırılma ile karşı karşıyayız. Bu kırılmayı farklı boyutlarıyla, sosyal, jeopolitik veya ekonomik olarak görüyor ya da hissediyor olsa

DİJİTALLEŞME

Uygulamaların ilk günden küresel pazarlar düşünerek geliştirilmesi gerekmektedir.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page